Minusta

On tärkeää, että lapsella on hyvä ja turvallinen olo puheterapiassa. Panostan laatuun vuorovaikutuksessa. Minulla on kokemusta puheterapeutin työstä noin 20 vuoden ajalta. Olen työskennellyt lähes koko työurani lasten ja heidän perheidensä parissa. Työssäni nautin, kun saan kontaktin lapseen ja kun yhteistyö vanhempien, opettajien ja hoitajien kanssa sujuu. Yhdessä saamme aikaan enemmän!

Työkokemus

Työskentelin valmistumiseni jälkeen pitkään kunnallisena puheterapeuttina. Sain tällöin laaja-alaista kokemusta lasten puheterapeuttisesta arvioinnista, vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä lyhyiden puheterapiajaksojen toteuttamisesta. Kuntoutus kiinnosti minua ja siirryin yksityiselle sektorille 2015 toteuttamaan pääosin Kelan kustantamaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Yksityiseksi ammatinharjoittajaksi siirryin 2020. Tällä hetkellä annan puheterapiaa pääosin lapsille, joilla on Kelan maksusitoumus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen.

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa

Minusta on tärkeää, että lapsi viihtyy puheterapiassa. Uskon, että iloa tuottava vuorovaikutus luo parhaan mahdollisen olotilan oppimiselle.