Meillä kaikilla on oikeus onnistuneeseen vuorovaikutukseen ja kommunikointiin.


Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, johon kuuluu lasten ja aikuisten puheen, kielen, kommunikaation, vuorovaikutuksen, suun alueen motoriikan, lukemisen, kirjoittamisen ja äänen häiriöiden ennaltaehkäisy, tutkimus ja kuntoutus. Lisäksi puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa syömis- ja nielemistoimintoja. Puheterapiaan sisältyy usein puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien (AAC) käytön harjoittelua ja ohjausta.

Puheterapeutti on yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta valmistunut filosofian maisteri, joka on Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö.

Puheterapian tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn lisääntyminen ja elämänlaadun parantuminen jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa, koulussa ja / tai työelämässä. Keskeistä puheterapiassa on asiakkaan ja puheterapeutin välinen luottamuksellinen vuorovaikutussuhde.

Puheterapiaan sisältyy arviointi, kuntoutuksen suunnittelu, kuntoutus ja lähiympäristön ohjaus. Puheterapian yksilölliset tavoitteet suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa. Lasten puheterapiassa yhteistyö puheterapeutin ja vanhempien sekä päiväkodin ja / koulun kesken on tärkeää, jotta opitut asiat siirtyvät osaksi arkea ja kuntoutus on vaikuttavaa.