Pidän yllä ammattitaitoani käymällä säännöllisesti koulutuksissa. Tässä joitakin käymiäni koulutuksia:

Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin perustaidot:

 • Oiva-valmentaja (Onnistu, innostu videon avulla) 1/2019
 • HYP-käynnistäjäkoulutus 2018
 • Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet
 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
 • PRT-menetelmäkoulutus (Pivotal Respons Training) 2017
 • PECS 1 (Picture Exchance Communication System) 2018
 • Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen

Puhemotoriikka ja syömisvaikeudet:

 • SOS Feeding 2018
 • PROMPT - Introduction 11/2022
 • Oral Placement Therapy taso II 2015

Muita koulutuksia mm:

 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
 • Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyönkoulutus 2022 (vuodenmittainen)
 • Working with selective mutism 2021
 • Puheen ymmärtämisen koulutus lapsilla ja nuorilla 1 ja 2